เรื่อง ประกาศ และประกวดราคาซื้อกล้องถ่ ายถาพอัตโนมัติ (CAMERA TRAP) จำนวน 10 ตัว, กล้องถ่ายภา พนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 12 ตัว, กล้องวีดีโอระบบดิจิ ตอล จำนวน 2 ตัว, กล้อง GO PRO(กล้องดิจิตอลกันกระแ ทก) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ณ 22 ก. พ. – 2 มี.ค. 65) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟ ป่า)

ประกาศ-กล้องรวม-งบ65.pdf

เอกสาร-กล้องรวม-งบ65.pdf

TOR-กล้องรวม4รายการ.pdf

Leave a Comment

Skip to content