เรื่อง ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซ ล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 28 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) สำนักป้องกันรักษา ป่าและควบคุมไฟป่า

ราคากลาง-รถCAB28คัน-งบ65.pdf

Leave a Comment

Skip to content