ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจสภาพรถเพื่อซ่ อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎ อ 3653 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665530 -001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสน เทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content