ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงาน เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content