ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน3เครื่อ ง จำนวน9งวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11012565.pdf

Leave a Comment

Skip to content