ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตรว จเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเล ขทะเบียน ฮจ 2123 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สตร.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและ ซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ฯ.pdf

Leave a Comment

Skip to content