ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.63-4120-00 1-0007-012-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและส ารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content