นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม ส่วนกลาง หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม
สำหรับการจัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยได้กำหนดวันจัดงานในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเทียมคมกฤส ทั้งนี้รูปแบบกิจกรรมจะมีการบำรุงรักษาต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที 10 และจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ เผยแพร่เรื่องราว ต้นไม้ทรงปลูก กิจกรรมโครงการในพระราชดำริ โครงการหลวง การดำเนินงานเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต เพื่อการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกิน (คทช) และรูปแบบการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

Leave a Comment

Skip to content