นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการฯ ร่วมประชุมอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Microsoft Teams โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานการประชุม มีนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานฯ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยราชการในพระองค์ กองทัพบก กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ เลย บึงกาฬ นครราชสีมา ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด

Leave a Comment

Skip to content