ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลข ครุภัณฑ์ ปม.63-4120-001-0007-012-006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำ นักแผนงานและสารสนเทศ)

Untitled_13082021_153602.pdf

Leave a Comment

Skip to content