ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและข องเหลว และตรวจสอบสภาพรถเพื่อซ่อมบำรุงรถย นต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮจ 2122 กรุงเทพมหาน คร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.51-0757-00-0001 โดยวิธีเฉพาะเจ าะจง

Untitled_30072021_124316.pdf

Leave a Comment

Skip to content