นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบรอบ 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผู้แทนจากสำนักส่วนกลาง ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้แทนบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัดและผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Video Conference โดยที่ประชุม ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ และตรวจสอบข้อมูลการสำรวจต้นไม้ใหญ่ในวัดหรือสำนักสงฆ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับจัดทำหนังสือ พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณารูปแบบในการจัดทำเอกสารเฉลิมพระเกียรติฯ ในด้านการออกแบบปกหนังสือ บทนำ และเนื้อหาต่าง ๆ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

Leave a Comment

Skip to content