นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพฯ

บทอาเศียรวาท

แสงสุรีย์ จรัสงาม อร่ามหล้า
เฉลิมพระชน – มพรรษา พระทรงศรี
ปวงประชา ภักดิ์มั่นคง องค์จักรี
สดุดี องค์ราชา พระภูวไนย
ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด
ทรงสืบทอด ราชกิจ พิสิฐสมัย
การศึกษา ศาสนา พลานามัย
น้ำพระทัย ล้นเกล้า เหล่าปวงชน
ขอพระองค์ ทรงปรีดิ์เปรม เกษมสันต์
เป็นมิ่งขวัญ นำไทยสุข ทุกแห่งหน
ขอไตรรัตน์ เทวัญ บันดาลดล
ถวายพระพร ชัยมงคล ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content