เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้ออรถบรรทุก 15 ตัน พร้อมเครน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถเครน.pdf

Leave a Comment

Skip to content