ศูนย์โควิดฯ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารภายในกรมป่าไม้ และโดยรอบบริเวณ ตามรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

ในวันเสาร์ ที่ 15 พ.ค. 2564 ศูนย์โควิดฯ โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคารภายในกรมป่าไม้ และโดยรอบบริเวณ ตามรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เป็นที่เรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content