เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 79 คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มีนาคม – 5 เมษายน 2564)

63127158082_1_20210224060435.pdf

ประกาศเชิญชวนรถแบบมีช่องว่าง 79 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content