ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 8 5 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้าและผานบุกเบิก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศผู้ชนะ รถฟาร์ม.pdf

Leave a Comment

Skip to content