ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ณน4746 กทม. หมา ยเลขครุภัณฑ์ ปม.51-005-0205-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Untitled_03022021_151728.pdf

Leave a Comment

Skip to content