เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จำนวน 15 เครื่อง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7. ประกาศผู้ชนะ Drone15ตัว-20 ม.ค. 64.pdf

Leave a Comment

Skip to content