ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสภาพรถเพื่อซ่อ มบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลข 1ขข 3757 กทม.หมายเล ขครุภัณฑ์ ปม.63-2320-004-007012-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

next28122563.pdf

Leave a Comment

Skip to content