ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบี ยน ฎอ 3653 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.53-223-1KD665537-0001 โดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ_02122020_151851.pdf

Leave a Comment

Skip to content