ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินการ เพื่อปฏิบัติงานด ้านวิชาการเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (8 ต ุลาคม – 31 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนั กแผนงานและสารสนเทศ)

slks.pdf

Leave a Comment

Skip to content