ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจส ภาพรถเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร1568 กรุงเทพมหานคร หมายเลขค รุภัณฑ์ ปม.05-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแ ผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content