ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าพร ้อมวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์(สมุดจดบัน ทึกและปากกา)จำนวน 56 ชุด สำหรับโครงการสัมมน าเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Untitled_24082020_1653181.pdf

Leave a Comment

Skip to content