ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจข้อสอ บและประมวลผลคะแนนสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพน ักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผ นงานและสารสนเทศ)

sls2.pdf

Leave a Comment

Skip to content