ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแล ะบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อ ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

air.pdf

Leave a Comment

Skip to content