รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1.ประธานแจ้งว่าจะเปิดทางขึ้นลงอาคารและจุดคัดกรองเพิ่มอีก 1 จุดตรงฝั่งสำนักการอนุญาตในสัปดาห์หน้า ส่วนตลาดนัดกรมป่าไม้จะเปิดในเดือนกรกฎาคม และเน้นย้ำให้รักษาความสะอาดในที่ทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

                2.ฝ่ายเลขาแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่าช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งกรมป่าไม้ และในหน่วยงานภายใน ทส. ไม่พบผู้ติดเชื้อ

                3.โครงการ “กรมป่าไม้ ปันสุข รักป่า รักประชาชน” จะให้ สจป. ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ

                4.หน้ากากอนามัยที่ได้สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี จะแจกสำนักต่าง ๆ ภายในกรมป่าไม้และ สจป.พื้นที่ด้วย

                5. กรมฯ จะจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ในกรมป่าไม้  ประมาณเดือนกรกฎาคม 63

Leave a Comment

Skip to content