ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ ยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชว 5623 กรุงเทพ หมา ยเลขครุภัณฑ์ ปม.51-0701-00-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส ำนักแผนงานและสารสนเทศ)

car 5623.pdf

Leave a Comment

Skip to content