นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบกรมป่าไม้  รวมถึงมีรุกขกรช่วยในเรื่องการตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารและโรงจอดรถ

                2. กรณีการขออนุมัติไปราชการ ฝ่ายเลขาได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักส่วนกลางส่งเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติไปราชการมาทาง E-mail : [email protected] เพื่อรวบรวมทำบันทึกเสนออธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติในหลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

                3. ประธานได้ให้ทางสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ศึกษาหาข้อมูลและดูแลในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยหมัก รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประโยชน์จากการทำปุ๋ยหมัก

                4. ประธานได้มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบในเรื่องของน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ตึก บริเวณสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ โดยในเบื้องต้นให้ตรวจสอบว่ามีการรั่วของระบบน้ำประปาหรือไม่

Leave a Comment

Skip to content