กรมป่าไม้. ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฯ โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานได้เน้นย้ำ แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง แต่ให้เจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

                2. ประธานได้แจ้งให้ทราบว่ามีการเปิดพื้นที่ป่าในเมืองที่มีความพร้อม แต่ยังคงมีมาตรการอย่างรัดกุม

                3. ประธานกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ ที่ร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา

                4. ฝ่ายเลขาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพราะในประเทศไทยยังพบผู้ที่ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

                5. ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 9 มิถุนายน 2563) เวลาประมาณ 11.00 น. ทีมผู้จัดการตลาดนัดในกรมป่าไม้จะนำข้าวกล่องมาแจก จำนวน 300 กล่อง บริเวณตู้ปันสุขกรมป่าไม้

                6. เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ได้มีกิจกรรมรุกขกรรมอย่างต่อเนื่อง  และในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณภายในสำนักงาน ทำความสะอาดทางขึ้นอาคาร และโดยรอบอาคารกรมป่าไม้

                7. โครงการปันสุข ในอนาคตให้ทีมงานศูนย์ฯ COVID -19 ทำหน้าที่ในนามกรมป่าไม้ เช่น ในพื้นที่ คทช. หรือโครงการพระราชดำริฯ และในพื้นที่ให้สำนักพื้นที่ เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

Leave a Comment

Skip to content