นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

            นายจิระศักดิ์ ชูความดี  รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สรุปสาระสำคัญดังนี้

            1.กรมป่าไม้ไม่พบผู้ติดเชื้อและไม่มีผู้ถูกกักตัว

            2.ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 อปม. เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับสำนักต่าง ๆ โดยประสานไปยัง ผู้แทนสำนัก , ผู้แทนแม่บ้าน รปภ. และผู้แทนจากชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซอยพหลโยธิน 47,49 ให้มาร่วมรับมอบ เวลา 9.00 น.

            3.โครงการตู้ปันสุขกรมป่าไม้ จะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือน พ.ค.

            4.เจลล้างมือที่ผลิตเพิ่มจำนวน 3,000 หลอด จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

            5. ในวันที่ 29 พ.ค. อปม เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา โดยจะเน้นการทำความสะอาด และการตกแต่งกิ่งไม้ในกรมป่าไม้

            6. ในเดือน มิ.ย. จะมีการผ่อนคลายมาตรการ สถานที่ท่องเที่ยวในสังกัดที่กรมป่าไม้กำกับดูแล โดยมีการใช้ Application ไทยชนะ หรือการแลกบัตรคิว

            7. New Normal ให้แต่ละสำนักส่งข้อมูลผ่านทางส่วนฝึกอบรม

            8. นายมงคล สุวรรณศิริศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทมารับมอบเจลล้างมือจำนวน 400 หลอด

Leave a Comment

Skip to content