ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูง สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แ บบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-Bidding) (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Win_17042020_164641.pdf

Leave a Comment

Skip to content