ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1, 600ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ e-bidding(สำนักแผนงานและสารสนเทศ))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก 1 ตัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content