ประกาศประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศเชิญชวน รถ ATV (8 เม.ย. 63).pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 63027453912_1_2020319173010418.pdf

Leave a Comment

Skip to content