นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

            วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนี้

            1. ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการป้องกันตนเองให้กับบุคลากรกรมป่าไม้ จำนวน 35,000 บาท

            2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 23 ราย ส่วนกลาง 2 ราย ส่วนภูมิภาค 21 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัวอยู่ในส่วนกลาง 1 ราย และส่วนภูมิภาค 4 ราย

            3. ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำผุู้บริหารส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จิตอาสา ร่วมประดิษฐ์หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shild) เพื่อมอบให้แจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และจะนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชิ้น

            4. จัดกิจกรรมเว้นระยะห่างสังคม (Social Distance) ด้านหน้ากรมป่าไม้ บริเวณจุดรอป้ายรถเมล์ และจุดจอดรถแทกซี่ พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นย้ำในเรื่องการเตรียมความพร้อมร่างกายของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการใช้มาตรการในการทำงาน Work From Home โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่องาน

Leave a Comment

Skip to content