นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานของกรมป่าไม้

วันที่  2  เมษายน  2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตรวจติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ของหน่วยงานของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์  และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            ในที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19  ของกรมป่าไม้ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 มีดังนี้

            ผู้ติดเชื้อ 0 ราย  ผู้ถูกกักตัว 40 ราย   ส่วนกลาง  5 ราย   ส่วนภูมิภาค 35 ราย ผู้พ้นระยะกักตัว 7 ราย ส่วนกลาง 2  ส่วนภูมิภาค  5 ราย

            ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักดูแลและสังเกตุสุขภาพของบุคลากรในสังกัดตนเองเพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

Leave a Comment

Skip to content