ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดี เซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า110 กิโล วัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)แก้ไข

เอกสารแนบ.PDF.pdf

Leave a Comment

Skip to content