ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน บน ขนาด18,000บีทียูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผ นงานและสารสนเทศ(แก้ไขล่าสุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนบน ขนาด18,000บีทียูโดยิธีเฉพาะเจาะจง..pdf

Leave a Comment

Skip to content