ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเ ทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ชร15 68 กทม.ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..pdf

Leave a Comment

Skip to content