ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการเช่าเคร ื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ขอส่งไฟล์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ จำนวน 1 ไฟล์ ครับ

ถ้าได้รับ e-mail นี้แล้วรบกวนแจ้งตอบกลับมาทาง e-mail ด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายชลิต เบอร์โทรภายใน 5504

rfr.01.pdf

Leave a Comment

Skip to content