ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาปีที่ 2-6 จำนวน 950 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (อุทัยธานี))

Leave a Comment

Skip to content