ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาปีที่ ๒-๖ จำนวน ๘๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content