ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงแปลงสาธิตโครงการธนาคารอาหารชุมชน (บำรุงรักษาป่าปีที่ ๒-๖) จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content