ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขทะเบียน ๑ ฒว ๔๖๙๗ กทม. (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

Leave a Comment

Skip to content