ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

Leave a Comment

Skip to content