แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 30 กันยายน 2015


งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2558

สน.จทป.ที่ 1 (ชม.) ได้จัดงานมุทิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 คน (ข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างประจำ 5 คน) ขึ้นในวันที่ 28 ก.ย. 58 ณ สน.จทป.ที่ 1 (ชม.)