แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2015


ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1(เชียงใหม่) ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย และพบนายอำเภอแม่แจ่ม &n […]