แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 25 กันยายน 2015


เข้าร่วมกิจกรรม”สภากาแฟเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 เวลา 07.00 น. ผอ.สน.จทป.ที่1 (ชม.) เข้าร่วมกิจกรรม”สภากาแฟเชียงใหม่” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท