แฟ้มเก็บเอกสารรายปี: 2015


ประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟ ระหว่างผู้บริหาร/หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร สำนักจัดก […]


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานณ์การหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559

วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 14.00 น. ผอ.สจป. ที่ 1 (ชม.) และผอ.ส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุม การประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานณ์การหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาช […]


กิจกรรมนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า

วันที่ (20 ธ.ค.58) เวลา 08.30 น. ผอ.สจป.ที่ 1(ชม.) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม ป่าไม้จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดย […]


กิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน “อินทนนท์ฟ้าใส”

วันที่ 19 ธ.ค.58 เวลา 13.00 น. ผอ.สจป.ที่ 1 (ชม.)พร้อมด้วย ผอ.ส่วนทุกส่วน หน.กลุ่มทุกกลุ่ม ป่าไม้จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควั […]


ประชุมหารือจัดเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับ รมต.ทส. (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

วันที่ 16 ธ.ค. 58 เวลา 14.00 น. ผอ.สจป.ที่ 1 (ชม.) เป็นประธานประชุมร่วมกับ ผอ.ส่วนทุกส่วน ป่าไม้จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามงานที่ สจป.ที่ 1 (ชม.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จากการประชุมหารื […]