ข่าวกิจกรรม


ประชุมโครงการ STRONG “จิตพอเพียงต้านทุจริต” และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกนก นมะหุต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานในการประชุม โดยว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีว […]


พิธีถวายพระพรชัยมงคล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที […]


วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระ […]


วัสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยม […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมดำหัว ขอพร ผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 19 เมษายน 2566 ณ ลานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมดำหัว ขอพร ผู้ใหญ่ และสักการะศาลพระพรหม เนื่องในวันสงกรานต์โดยมี นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธาน พร […]